zondag 7 februari 2016

40dagen - Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hebreeën 12:2

Gaan we weer een kruisje op onze hand zetten mama? Wij hebben inmiddels zo onze gezinsrituelen rond de kerkelijke feesten. Rituelen die de kinderen houvast geven in hun leven en die geloven tastbaar maken. In steeds meer protestantse kerken kun je een askruisje halen, wij hebben er thuis onze eigen invulling aan gegeven door te tekenen op onze hand
Askruisje of niet, dat de 40dagentijd begint is goed zichtbaar te maken voor kinderen. Al is het maar door een kruis neer te zetten. Zodat we ergens naar kunnen kijken als we in de tekst lezen: laten we de blik gericht houden op Jezus. En als we kijken naar het kruisteken op je voorhoofd, je hand of de tafel denken we aan Jezus' liefde voor ons zien, en bedenken we dat de dood niet het laatste woord zal hebben in het leven van Jezus of in ons leven.

Daarbij staat de eerste kijktafel van de lijdenstijd op tafel. We leggen uit dat we onze zorgen, zonden en dank bij het kruis mogen brengen en leggen de eerste steentjes neer. We introduceren ons eigen paasliedboek - een blad met liedjes waar we ombeurten een lied uit kiezen om na het eten te zingen.
En we praten over de komende tijd. Hoe mensen op weg naar pasen extra tijd nemen om aan God te denken door te vasten en te bidden. En wat we daar zelf mee kunnen doen.


extra materiaal
De Tear 40dagen kalender in je mailbox
kalenders en posters voor de 40dagentijd (PKN)
Kleurplaat van een tijdbalk op weg naar Pasen (pdf)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten