donderdag 15 oktober 2015

Gezond - Filippenzen 4:8

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Filippenzen 4:8
Waarom moet ik mee naar de kerk? Waarom lezen we een dagboek 's avonds? Waarom mag ik geen schietspelletjes op de pc, waarom mag ik niet de hele dag film kijken, waarom, waarom .....?

In het gesprek daarover kwamen we op de vergelijking met eten. Natuurlijk mag je een snoepje of koekje af en toe. Maar we zouden slechte ouders zijn als we je alleen maar snoep gaven. Gezond eten moet je leren, en daar helpen we je bij.
Zo is het ook met voedsel voor je geest. Ook die moet je vullen met gezond voedsel. Paulus schrijft dat je je gedachten moet vullen met wat mooi is, wat eerlijk en lieflijk is. Dat valt niet mee, net zoals ongezond eten erg makkelijk en lekker kan zijn, kan ongezond eten voor je geest ook erg leuk zijn.
Maar zoals je je beter voelt in een gezond lichaam, zo voel je je ook beter met een gezonde geest. Paulus sluit dit gedeelte namelijk af met: "en de God van de vrede zal met u zijn'.

1 opmerking: